Teater Gyda er et lille teater beliggende i Odense, en forening stiftet i 2006 af kunstnere.
Teater Gyda er stiftet for at gøre en forskel.

Vi tror på, at vi med vores sprudlende fantasi og nysgerrige tilgang til tilværelsen,
kan være med til at berige vores publikum, vores kunder og hinanden.

Teater Gyda begrænser sig ikke kun til at lave scenekunst,
hvis en god ide opstår, og den i øvrigt passer ind i Teater Gydas profil,
udvikles denne og et nyt produkt undfanges.

Foreningen:
Foreningens formål er at drive teatervirksomhed i særlig grad følgende:
Teaterforestillinger, herunder også cabaret´er, både stationær og opsøgende,
lyd produktion, koncertafholdelse, workshops og kulturformidling i det hele taget.
Desuden forvaltes  Gydas konsulenttjeneste.

Medlemskab:
Som medlem optages enhver, der ønsker at støtte foreningens kulturelle formål,
med mindre styrelsen skønner at medlemskabet kan blive til væsentlig ulempe,
for foreningens virksomhed. Styrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen.

Vi har 2 former for medlemskab:
S-medlemskab
er et støtte medlemskab for de som gerne vil støtte foreningens projekter,
modtage nyhedsbreve, en gang imellem deltage som frivillig ved arrangementer
og modtage særtilbud i løbet af året.

A-medlemskab
er et medlemskab for de aktive, dvs. man deltager i projekter,
nyder godt af  Gydas job-formidling, bruger Gyda som netværks formidler,
Gydas administration og er medbestemmende på medlemsmøder og til generalforsamling.

Vedr. kontingent: Se medlemmernes side

Ønsker du medlemskab? Så kontakt os her

Generalforsamlingen ligger typisk sidst i juni hvert år.

Bestyrelsen (konstitueret juni 2023):
Formand: Jan Foss
Lysser Andersen (Næstformand)
Bo Monrad
Sussie B. Thorslund
Karsten Damgaard

Suppleanter:
Sanne Gryholt og Susanne Saysette

Revisor Eilif Olsen

Administrator: Tina Kruse Andersen