Teater Gydas skuespillere har alle flere års erfaring når det gælder brug af rollespil som middel til at træne kommunikative færdigheder. Dette skyldes at de alle er en del af den løbende træning af medicinstuderende på SDU I Odense. Således er medicinstudiet I Odense førende på dette felt, da de studerende både har et grundigt forløb på deres bachelor og igen på kandidaten. Derudover er de mundtlige embedseksaminer også bygget op som konsultationer på diverse afdelinger, den studerende møder simulerede patienter udstyret med karakter og sygehistorik, og skal agere, som om dette var ude I den virkelige verden. De studerende screenes derfor meget bredt fagligt og kommunikations-evnen har rimelig stor betydning når  præstationen vurderes .

Teater Gyda er desuden jævnligt involveret I kommunikationstræning af kiropraktorer /SDU og efteruddannelse på onkologisk afdeling/OUH både af læger og sygeplejerske.
I årenes løb har vi deltaget i kommunikationstræning for anden hospitalspersonale på smerteklinikken, sygeplejeskolen, mavetarmafdeling, afdelings sekretærer og mange flere.

På medicinstudiet arbejdes med en model der kaldes Calgary-Cambridge og det er denne der ligger til grund for næsten alt hvad vi laver. Det er ildsjælen professor Søren Cold der i sin tid hjembragte denne metode Til SDU og OUH for at implementere den I medicinstudiet og det har nu været til nytte og gavn i mange års uddannelse af nye læger. For at metoden/modellen fungerer optimalt kræves det at de simulerede patienter spilles af professionelle skuespillere, da det er væsentligt at de iscenesatte konsultationer virker så troværdige som muligt.

Skuespilleren er garant for:

1.Troværdig indlevelse: Skuespilleren indlever sig I den valgte karakter på godt og ondt, dvs. viser ikke sin karakter, men er den og forsvarer den. Således kan underviser og den studerende der skal udfordres, bede om en hvilken som helst arketype og en hvilken som helst situation. Dog er et case materiale som regel udarbejdet som afsæt til seancerne, så skuespilleren har haft mulighed for forberedelse-

2.Troværdig tilstedeværelse: skuespilleren insisterer på den valgte virkelighed og lokker på den måde den udfordrede studerende til at glemme klasselokale og publikum.

3. Troværdige reaktioner:
Skuespilleren låner sig selv ud til den fiktive rolle/personlighed og reagerer på den studerendes kommunikative håndtering via sine følelser og karakterens overbevisninger.

4. Troværdig feed back:
En skuespiller er trænet i at kunne være i sine følelsers vold samtidig med at situationen betragtes og vurderes fra sidelinjen, dette selvfølgelig med nuancer, men som regel kan skuespilleren efter rollespillet dele betragtninger som er foretaget undervejs. Det kan være iagttagelse af uhensigtsmæssig håndtering af situationen kropsligt (kropssprog), Verbalt (ordvalg) og relationsmæssigt(Statusforhold).

En skuespiller kan godt spille et dumt svin og bagefter tåle at blive omtalt som sådan, da han hun ved at det er rollen de snakker om. Omvendt vil skuespilleren I sin feed back så vidt muligt omtale sin egen og den studerendes rolle I tredje person, for at kunne bruge det oplevede så konstruktivt som muligt. Det bør undgås at den studerende føler at det er en eksamen. Her er muligheden for at undersøge, hvordan man håndterer vanskelige patienter/klienter og situationer bedst muligt.

Når Teater Gyda leverer skuespillere til kommunikationstræning på SDU og OUH er det universitet og hospital der sørger for undervisere/facilitatorer til diverse træningsforløb. Dog leverer vi ind I mellem også undervisere til workshops vedr. Nonverbal kommunikation, et relevant indspark til forståelse af de ubevidste signaler vi kan komme til at sende, hvis ikke vi bliver bevidste om vores egen del af uhensigtsmæssig kommunikation.

Det gør det så meget nemmere at navigere professionelt når vi forstår at undgå egne og andres negative tendenser, når vi forstår at imødekomme, i stedet for at afvise, og det på trods af, at personen der står foran dig udstråler at du er det værste nogen sinde.