Foreningen

Lidt om os...

TEATER GYDA ER ET LILLE TEATER 
BELIGGENDE I ODENSE,
EN FORENING STIFTET I 2006 AF KUNSTNERE,
TEATER GYDA ER STIFTET 
FOR AT GØRE EN FORSKEL.

VI TROR PÅ, AT VI MED VORES
SPRUDLENDE
FANTASI
OG NYSGERRIGE TILGANG
TIL TILVÆRELSEN,
KAN VÆRE MED TIL AT
BERIGE VORES PUBLIKUM,
VORES KUNDER OG HINANDEN.

TEATER GYDA BEGRÆNSER SIG IKKE
KUN TIL AT LAVE SCENEKUNST,
HVIS EN GOD IDE OPSTÅR, OG DEN
I ØVRIGT
PASSER IND
I TEATER GYDAS PROFIL,
UDVIKLES DENNE OG ET NYT PRODUKT UNDFANGES.

Foreningen:
Foreningens formål er at drive teatervirksomhed i særlig grad følgende:
Teaterforestillinger, herunder også cabaret´er, både stationær og opsøgende,
lyd produktion, workshops og kulturformidling i det hele taget.
Desuden forvaltes Teater Gydas konsulenttjeneste.

Medlemskab:
Som medlem optages enhver, der ønsker at støtte foreningens kulturelle formål,
med mindre styrelsen skønner at medlemskabet kan blive til væsentlig ulempe,
for foreningens virksomhed. Styrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen.

Kontingent for sæson 18/19 udgør 250 kr. som indsættes på Foreningens bankkonto.
Folkesparekassen Reg: 9860   Konto: 0000172383

Eller benyt vores mobilepay: 62386

Ønsker du medlemskab? Så kontakt os her

Generalforsamlingen ligger typisk sidst i juni hvert år.

Bestyrelsen (konstitueret juni 2019):
Formand: Jan Foss
Maria Henningsen (Næstformand)
Helen Korsgaard
Lysser Andersen
Karsten Damgaard

Suppleanter:
Ole Friis og Susanne Saysette

Revisor Eilif Olsen