Dramakonsulenter

Dramakonsulenter

Mange af Teater Gydas skuespillere har stor erfaring med at komme ud på skoler for at hjælpe med at få skolekomedien på skinner eller få årsshowet til shine. Hjælpen kan fbestå af følgende tiltag:

Manuskript hjælp – feed back, sparring og evt. lidt skrivearb. ud fra jeres ideer.
Intro workshop – Hjælp til at få eleverne i gang. En workshop kan bestå af øvelser i replikføring, kropsattituder, indlevelsesteknik, scenepli og meget andet.
Indøvning af scener – karakteropbygning, tekstarbejde, relationer mm.
Iscenesættelse – hjælp til scenearrangementer, scenegang, overgange og sceniske løsninger.

Ring til os , så snakker vi os frem til hvad lige præcis du/I har brug for hjælp til.

Teater Gydas Huskunstnere

Teater Gyda har igennem de sidste par år haft held med at opnå støtte gennem ”Hus kunstnerordningen” i samarbejde med forskellige gymnasier og skoler .Flere af vores kunstnere har derfor været en del af sådanne huskunstner – projekter , hvor en stor del af lønsummen bliver dækket af Statens Kunstråd.Har din skole lyst til at indgå i et projekt sammen med Teater Gydas kunstnere, så kan vi hjælpe med en ansøgning. Kontakt os for yderligere info klik her

HUSKUNSTNERE :

Frank Gundersen – Skuespiller
Liselotte Krogager – Skuespiller
Lisbeth Gajhede – Skuespiller
Lisbeth Øster Müller – Musiker
Malte Claudio Lind – Instruktør
Mogens Rex – Skuespiller
Morten Hebsgaard – Skuespiller
Morten Scaffalitzky – Skuespiller
Pia Plesner – Skuespiller og Fortæller
Susanne Saerens – Skuespiller
Tina Kruse Andersen – Skuespiller og Dramatiker
Tine Damborg – Danser og Koreograf